Book
Dutch

De kleine hoogbegaafdheid voor dummies

De kleine hoogbegaafdheid voor dummies

Hoogbegaafdheid is tegenwoordig een alombekende term. Weinigen weten echter wat hoogbegaafdheid inhoudt en hoe hoogbegaafdheid iemands leven beïnvloedt. Dit boek loodst je door de meest recente wetenschappelijke kennis over de levensloop van hoogbegaafden. Je leert bijvoorbeeld op welke leeftijd je hoogbegaafdheid voor het eerst kunt herkennen, wat hoogbegaafde kinderen en volwassenen nodig hebb
Subject
Hoogbegaafdheid
Title
De kleine hoogbegaafdheid voor dummies / Janet Van Horssen-Sollie
Author
Janet Van Horssen
Language
Dutch
Publisher
Amersfoort: BBNC Uitgevers, 2020
168 p.
ISBN
9789045356945 (paperback)

Reviews

De levenslooppsychologe Janet van Horssen-Sollie biedt hier vanuit de meest recente wetenschappelijke kennis, een handige 'dummie' om ieders kennis over hoogbegaafdheid bij te spijkeren. Er is aandacht voor hoogbegaafde baby's en peuters, basisschoolkinderen, pubers, jongvolwassenen, volwassenen en senioren. Bij iedere categorie de kenmerken van hoogbegaafdheid, beïnvloeding en de noodzaak af te stappen van onjuiste ideeën. Hoofdstuk negen handelt over talentontwikkeling en in het laatste hoofdstuk worden tien ideeën over hoogbegaafdheid gepresenteerd die juist bijzonder zinnig zijn. Psychologische termen (cursief gedrukt) worden nader verklaard. Er zijn pictogrammen, verwijzend naar speciale informatie. Wonderbaarlijk is dat de auteur via relatief weinig tekst de onderwerpen zo veelzijdig, helder, bondig en grondig aan de orde weet te stellen. Met register. Ofschoon een werkje als dit juist kort en bondig moet zijn, hadden er wellicht toch wat meer verwijzingen moeten zijn naar verde…Read more