Luisterboek
Nederlands

Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek

Paul Cliteur (auteur)

Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek

Paul Cliteur (auteur)
Genre:
In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema's die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat.
Onderwerp
Humanisme
Titel
Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek
Auteur
Paul Cliteur
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Home Academy, 2006
4 cd's + tekstboekje (15 p.)
Speelduur
ca. 200 min.
ISBN
9789085300793 (box)

Besprekingen

Vier cd's met als hoofdthema humanisme, uitgewerkt in de onderwerpen atheïsme, vrijdenken, scheiding van moraal en religie, en de scheiding van kerk en staat. De voordrachten, gehouden aan de universiteit van Utrecht, zijn uitgesproken door de opsteller, die als hoogleraar aan de faculteit rechtswetenschap van de universiteit van Leiden is verbonden en die tussen 1993 en 1995 voorzitter was van het Humanistisch Verbond. Hij is bekend als auteur van boeken en opiniërende bijdragen aan diverse media. Voor een in deze onderwerpen geïnteresseerd publiek zijn deze colleges goed te volgen en inhoudelijk vormen ze een goede inleiding in een filosofische benadering van fundamentele thema's die voor een helder verstaan ervan nuttig en noodzakelijk zijn. Een samenvatting van het besprokene is te vinden in het begeleidende boekje.

Over Paul Cliteur

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Paul Bernard Cliteur (Amsterdam, 6 september 1955) is een Nederlands jurist en filosoof. Hij werkt als columnist en publicist. Hij staat bekend om zijn rechts-liberale inslag, zijn atheïsme, republicanisme en inzet voor dierenrechten. Hij is lid van De Vrije Gedachte.

Cliteur is ook bestuurlijk en politiek actief. Zo was hij curator van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en van 1993 tot 1995 voorzitter van het Humanistisch Verbond. Sinds 2015 is Cliteur verbonden aan Forum voor Democratie, waar hij onder andere voorzitter is van het wetenschappelijk bureau en de Raad van Advies. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017 was hij lijstduwer en in 2019 werd Cliteur fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Rechtsgeleerde en filosoof

Cliteur studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op 22 maart 1989 in Leiden op het…Lees verder op Wikipedia