Boek
Nederlands

Zeiseman

Martha Heesen (auteur)
Een oude man beschouwt zijn leven.
Titel
Zeiseman
Auteur
Martha Heesen
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot, 2018
124 p.
ISBN
9789028280885 (paperback)

Besprekingen

Een opa met een zeis

Roman. Kinderboekenschrijfster Martha Heesen debuteert op haar 70ste met een volwassenenroman. Het was het wachten waard.

Een oude man op een bankje voor zijn huis, in een dorp dichtbij de grens met België. Hij overpeinst zijn leven, duikt op als kind, als echtgenoot, als vader, als architect, als buurman, als opa en zelfs als overgrootvader, maar keert in Zeiseman keer op keer terug naar dat bankje. Martha ­Heesen (70), gevierd kinderboekenschrijfster, debuteert in de volwassenenliteratuur met een fijnzinnig portret van Remies, een stokoude man die wacht op de dood. Hij hanteert letterlijk een zeis: daarmee gaat hij de brandnetels te lijf onder de witte abeel voor zijn huis.

Remies' brein werkt niet meer naar behoren en dat heeft Heesen tot uitdrukking gebracht door zijn indrukken en zijn verleden haperend en in flarden naar boven te laten komen. Niets is lineair in deze roman. Heesen wisselt zintuigelijke waarnemingen af met kinderlijke herinneringen, plaatst daar gedichten naast waarin als in een koor commentaar wordt geleverd, en speelt met herhalingen. Heel langzaam doemt voor de …Lees verder

Hoofdpersoon Remigius is een oude man die zijn dagen overdenkt in en bij zijn huisje aan de dijk. Hij zit meestal buiten op het oude bankje, pakt af en toe zijn zeis, die tegen de witte abeel staat, om de brandnetels onder deze boom te maaien. Soms pakt hij zijn schetsboek om zijn tekeningen te bekijken. Geleidelijk aan ontvouwt zich het beeld van de oude man, die veel verlies heeft geleden en naar de dood verlangt. Herinneringen aan zijn kindertijd, als jongen en later als student, echtgenoot en vader. Prachtig origineel taalgebruik, de lange zinnen met alliteratie en het gebruik van symboliek roept een verstilde sfeer op. Een engelenkoor geeft om de twee hoofdstukken commentaar op de overpeinzingen van de oude man. Het veelvuldig toegepaste repeteerelement zorgt ervoor dat het verhaal klinkt als een rondedans. De auteur (1948) is vertaler, schreef kinderboeken en kreeg in 2015 de Theo Thijssen Prijs voor haar gehele oeuvre. Roept op om meerdere keren te lezen. Voor selecte groep lit…Lees verder

Over Martha Heesen

Martha Heesen (Oisterwijk, 1948) is een Nederlandse schrijfster en vertaalster.

Heesen groeide op in Brabant en studeerde Nederlandse taal en letterkunde in Amsterdam.

Werk

Heesen debuteerde in 1993 als schrijfster met Het plan-Stoffel. Ze is vooral in kleine kring bekend. Anders dan veel andere schrijvers heeft ze weinig contact met haar publiek. Ze schrijft voor zichzelf, omdat ze er plezier aan beleeft, volgens haar de enige goede reden om het te doen. In haar vroegere werk, zoals bijv. Toen Faas niet thuis kwam (2003) worden vaak diepgaande psychologische portretten getekend van pubers in een moeilijke situatie. Vaak zijn het jongens. Met Bajaar en Biezel zette Martha Heesen een nieuwe stap in haar werk. Ze ging schrijven over het Brabant van haar jeugd en over meisjes. Voor het schrijven van Bajaar ontving zij een werkbeurs van het Nederlandse Letterenfonds. Voor haar hele oeuvre kreeg ze…Lees verder op Wikipedia