Boek
Nederlands

Inleiding organisatiekunde

Loek Ten Berge (auteur), Marco Oteman (auteur), Guido Winckels (auteur)
Studieboek op hbo-niveau.
Onderwerp
Organisatieleer
Titel
Inleiding organisatiekunde
Auteur
Loek Ten Berge Marco Oteman Guido Winckels
Taal
Nederlands
Editie
Zevende herziene druk
Uitgever
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2021
350 p. : ill.
ISBN
9789046907382 (paperback)

Besprekingen

Dit boek moet voorzien in een behoefte van studenten die kennis maken met het vak organisatiekunde op HBO-niveau. Als leidraad fungeert het zgn. zeven S-model waarbij de S'en staan voor strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. Hiermee wordt dan de rondgang in de organisatiekunde gestructureerd. Tussen de zeven invalshoeken worden ook verbanden gelegd. In de inleiding worden de zeven S'en kort weergegeven om daarna in de volgende hoofdstukken uitvoerig te worden besproken. Het geheel wordt opgefrist met artikelen, foto's en andere illustraties. Cases aan het begin van elk hoofdstuk vormen een voortgaande historiek van een fictieve brouwerij. Aan deze case worden open vragen gekoppeld die de studenten moeten beantwoorden op basis van hun eigen ervaring en logisch denken. Een tweede reeks open vragen besluit elk hoofdstuk: zij moeten worden beantwoord op basis van de materie die in het hoofdstuk werd uiteengezet. Voor de uiteenzetting werd gekozen voor een bes…Lees verder
De auteurs, (oud-)docenten op een hogeschool, willen op een begrijpelijke, aantrekkelijke en praktische manier hun kennis van de organisatiekunde overdragen. Ze richten zich op in de praktijk bewezen theorieën. Het inleidende hoofdstuk bevat een historisch overzicht. Ze gebruiken het 7S-en-model van McKinsey om per hoofdstuk een van de begrippen uit het model te behandelen. Dat zijn strategie, structuur, systemen en processen, personeel, vaardigheden, managementstijlen en cultuur. De verbanden tussen de verschillende begrippen maken ze in de slotparagraaf van elk hoofdstuk duidelijk. In het laatste hoofdstuk gaan ze in op actuele trends en ontwikkelingen. Elk hoofdstuk bevat leerdoelen, een begincase met vragen, theoretische uitleg, kaders met praktijkvoorbeelden, een eindcase en verdiepende vragen. De tekst wordt afgewisseld met foto's, schema's en modellen. Lay-out met roze/rode steunkleur. Het (zelf)studieboek geeft een actueel en integraal beeld van de organisatiekunde en is bedoe…Lees verder