Boek
Nederlands

Inleiding organisatiekunde

Loek Ten Berge (auteur), Marco Oteman (auteur), Johan Van Kooten (medewerker)
Studieboek op hbo-niveau.
Onderwerp
Organisatieleer
Titel
Inleiding organisatiekunde
Auteur
Loek Ten Berge Marco Oteman
Medewerker
Johan Van Kooten
Taal
Nederlands
Uitgever
Bussum: Coutinho, 2020
280 p.
Verschijningsdatum
19-06-2020
ISBN
9789046907382 (paperback)

Besprekingen

Dit boek moet voorzien in een behoefte van studenten die kennis maken met het vak organisatiekunde op HBO-niveau. Als leidraad fungeert het zgn. zeven S-model waarbij de S'en staan voor strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. Hiermee wordt dan de rondgang in de organisatiekunde gestructureerd. Tussen de zeven invalshoeken worden ook verbanden gelegd. In de inleiding worden de zeven S'en kort weergegeven om daarna in de volgende hoofdstukken uitvoerig te worden besproken. Het geheel wordt opgefrist met artikelen, foto's en andere illustraties. Cases aan het begin van elk hoofdstuk vormen een voortgaande historiek van een fictieve brouwerij. Aan deze case worden open vragen gekoppeld die de studenten moeten beantwoorden op basis van hun eigen ervaring en logisch denken. Een tweede reeks open vragen besluit elk hoofdstuk: zij moeten worden beantwoord op basis van de materie die in het hoofdstuk werd uiteengezet. Voor de uiteenzetting werd gekozen voor een bes…Lees verder
Opgebouwd rond het 7-S-model van Peters en Waterman geeft dit boek een algemeen inleidend overzicht van het vakgebied organisatiekunde, waarbij ook beknopt aandacht wordt besteed aan aanpalende vakgebieden zoals marketing. De doelgroep van de auteurs, verbonden aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Utrecht, zijn hbo-studenten. Deze uitgave is ook als zelfleerboek bruikbaar. Na een inleidend hoofdstuk met onder andere een historische terugblik op de ontwikkeling van de organisatietheorie volgen hoofdstukken waarin steeds één element van het 7-S-model behandeld wordt. De korte en duidelijke tekstblokken worden ondersteund door illustratieve kaderteksten. Elk hoofdstuk kent een begincase met zelfstudievragen en sluit af met testvragen en een eindcase. Met register.