Boek
Nederlands

Het communistisch manifest

Karl Marx (auteur), Friedrich Engels (auteur), Elvis Peeters (inleider)
Partijprogramma van de Communistische Partij in het midden van de negentiende eeuw.
Titel
Het communistisch manifest
Auteur
Karl Marx Friedrich Engels
Inleider
Elvis Peeters
Illustrator
Paul Verrept
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Manifest der kommunistischen Partei
Editie
1
Uitgever
Berchem: EPO, 2010 | Andere uitgaves
123 p. : ill.
ISBN
9789064455339 (hardback)

Besprekingen

Eind 1847 stelden Karl Marx en Friedrich Engels in Brussel het Manifest van de Communistische Partij op. Geen ander boek zou de komende 150 jaar een beslissender invloed uitoefenen op de sociaal-politieke ontwikkelingen en op de loop van de geschiedenis in het algemeen. Deze studie, een bijdrage van het Instituut voor Marxistische Studies, stelt dat het Manifest op de drempel van het derde millennium nog niet aan betekenis en relevantie heeft ingeboet. Met het herstel van het kapitalisme in de vroegere Sovjet-Unie en in gewezen Oost-Europa, en de resulterende nederlagen van de communistische ideologie in zowat alle continenten, is het meer dan ooit aan de orde om terug te keren naar de bron: het Manifest. De oorzaken van deze teleurgang begrijpen is immers de voorwaarde opdat "de volgende eeuw zou verlopen in het teken van de zegevierende socialistische revolutie", aldus Ludo Martens. Ook lezers die dit zich niet terugvinden in dit vooruitzicht, of die niet in staat zijn te delen in h…Lees verder
In december 1847 aanvaardde de internationale Bond van Communisten het Manifest van de Communistische Partij als zijn officiële programma. Met de tekst wilden Marx en Engels de revolutionaire arbeidersbeweging een stevige theoretische basis geven, door aan te tonen dat de ondergang van de bourgeoisie en de overwinning van de arbeidersklasse vanuit economisch en historisch oogpunt 'onvermijdelijk' zijn. De Vlaamse auteur Elvis Peeters merkt in zijn voorwoord op dat vooral de kapitalisten lessen getrokken hebben uit de analyse van Marx en Engels. Dit betekent echter niet dat het Manifest niet meer relevant is: het is een briljant geschreven tijdsdocument dat ook vandaag nog tot de politieke verbeelding spreekt. Vooral het eerste deel, waarin de auteurs de revolutionaire dynamiek van het kapitalisme beschrijven met een combinatie van fascinatie en afschuw, blijft prikkelend. Het tweede deel speculeert over de toekomstige communistische samenleving en bevat de kiem van de communistische u…Lees verder

Over Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, in Frankrijk, in België, en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.

Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd.

Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Biografie

Lees verder op Wikipedia

Suggesties