Luisterboek
Nederlands

Godsgeloof of atheïsme? : hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen

Herman Philipse (auteur)

Godsgeloof of atheïsme? : hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen

Herman Philipse (auteur)
Genre:
Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de tijd rijp voor een grondige analyse van godsgeloof en atheïsme. Herman Philipse biedt een wijsgerig kader waarin hij de luisteraar meeneemt in een filosofisch onderzoek naar
Extra onderwerp
LUI, Luisterboeken (genre)
Titel
Godsgeloof of atheïsme? : hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen
Auteur
Herman Philipse
Taal
Nederlands
Uitgever
Plaats van uitgave onbekend: NRC Handelsblad Academie, 2009
8 cd's + tekstboekje
Speelduur
ca. 8 uur
ISBN
9789085300564

Besprekingen

De tegenstelling tussen godsgeloof en atheïsme krijgt de laatste tijd opnieuw veel aandacht. Beide partijen kennen fervente voorstanders. Het is dan ook belangrijk om na te gaan wat de waarde van hun argumenten is. In dit hoorcollege, dat bestaat uit acht cd's, presenteert Herman Philipse, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, een helder wijsgerig kader dat dienst kan doen als basis voor een kritische benadering van de problematiek. Zijn uitgangsvraag is of een goed opgeleid mens van nu al dan niet kan geloven in het bestaan van God of goden. In een tijdperk van wetenschap is de mens in staat om na te gaan of religieuze onderzoeksmethoden (gebed, openbaringen, horen van stemmen, interpreteren van wartaal, theologie, enz.) wel valideerbaar zijn. In dat kader is het belangrijk het religieus taalgebruik goed te analyseren. Philipse onderzoekt verschillende religieuze stellingen. Is een godsgeloof gerechtvaardigd zonder argumenten, zoals bij Calvijn en bij Alvin Plantiga? O…Lees verder
Universiteitshoogleraar Herman Philipse behandelt in een reeks hoorcolleges de filosofische strijd der wereldbeschouwingen. De probleemstelling van de reeks luidt: kan een hedendaags goed opgeleide mens redelijkerwijze geloven in het bestaan van God of goden? De kernvraag daarbij is: hebben ‘experts’ betrouwbare methoden van waarheidsbevinding? De auteur neemt de luisteraar mee in een filosofisch onderzoek naar de verschillende religieuze en atheïstische beschouwingen, waarbij een groot aantal denkers de revue passeren. Philipse doet onderzoek op het gebied van contemporaine en moderne wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en heeft meerdere hoorcolleges op cd uitgebracht. Deze productie is uitgebracht door de NRC Handelsblad Academie. Het programma is goed opgebouwd en wordt helder uiteengezet. Het onderwerp en de wetenschappelijke insteek vragen om een luisterpubliek dat dit aankan. De technische afwerking is goed.

Over Herman Philipse

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Vera de Kok

Herman Philipse (Den Haag, 13 mei 1951) is een Nederlands filosoof.

Loopbaan

Hij is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en bekend vanwege zijn atheïstische overtuiging. Daarnaast heeft hij regelmatig over actuele onderwerpen gepubliceerd in NRC Handelsblad.

Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. Hij was enige tijd werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf 1986 was hij verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar wijsbegeerte met als specialisatie kennistheorie. Sinds 1 september 2003 is hij als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Philipse is actief op verschillende terreinen en schrijft zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken. Vooral op het terrein van de kennisleer heeft hij bijdragen geleverd. Hij publiceerde ook over Heidegger, onder meer met het…Lees verder op Wikipedia