Luisterboek
Nederlands

Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Herman Philipse (auteur)
+1
Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
×
Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Herman Philipse (auteur)
Genre:
De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altruïstisch gedrag vanuit de evolutietheorie verklaren en hoe rechtvaardigen we de moraal? Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke i
Titel
Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
Auteur
Herman Philipse
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Home Academy, 2008
8 cd's + tekstboekje (35 p.)
Speelduur
ca. 8 uur
ISBN
9789085304036 (box)

Besprekingen

De vraag naar wat goed is, heeft de mens al zijn hele bestaan gekweld. Talloze geschriften en visies werden naar voren geschoven en geherinterpreteerd naargelang er nieuwe inzichten in de wereld kwamen. Geen wonder dus dat met de opkomst van de evolutietheorie ook de ethiek opnieuw gedefinieerd werd.
In dit hoorcollege, verspreid over acht cd's, staat Herman Philipse stil bij hoe het evolutionair gedachtegoed een rol heeft gespeeld in de nieuwe visies op ethiek, en hoe controversieel veel van deze nieuwe ideeën wel niet waren. Hierbij vertrekt hij steevast van een tweetal belangrijke namen en de ideeën waarvoor zij staan, waarbij hij ook enkele belangrijke aanhangers en critici van de voormelde theorie behandelt en duidt.
Voor hij start met de evolutietheorie, geeft hij de luisteraar een inleiding in enkele belangrijke ethische stelsels mee, meer bepaald deze van Immanuel Kant en John Stuart Mill. Gewapend met een basiskennis ethiek kan de luisteraar beter de uiteenzettingen daa…Lees verder
Dit is al weer de vijfde reeks hoorcolleges van Herman Philipse, universiteitshoogleraar filosofie in Utrecht. Na twee reeksen over de geschiedenis van de filosofie en twee over de filosofie van godsdienst en wetenschap, gaat deze vijfde reeks over de geschiedenis, de biologie, de filosofie en de antropologie van de moraal. In acht colleges van een uur behandelt Philipse een groot aantal problemen rond de fundering van de moraal, waarbij met name de invalshoek van de evolutie centraal staat. Moeten wij voor het verklaren en het rechtvaardigen van de moraal beginnen bij God, bij de mens of bij de apen? Bij Darwin of bij Nietzsche, of misschien bij Wilson? Kan altruïsme evolutionair voordelig zijn? Intrigerende vragen, die Philipse als geen ander helder en overzichtelijk weet te presenteren.

Over Herman Philipse

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Vera de Kok

Herman Philipse (Den Haag, 13 mei 1951) is een Nederlands filosoof.

Loopbaan

Hij is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en bekend vanwege zijn atheïstische overtuiging. Daarnaast heeft hij regelmatig over actuele onderwerpen gepubliceerd in NRC Handelsblad.

Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. Hij was enige tijd werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf 1986 was hij verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar wijsbegeerte met als specialisatie kennistheorie. Sinds 1 september 2003 is hij als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Philipse is actief op verschillende terreinen en schrijft zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken. Vooral op het terrein van de kennisleer heeft hij bijdragen geleverd. Hij publiceerde ook over Heidegger, onder meer met het…Lees verder op Wikipedia