Luisterboek
Nederlands

Moderne Franse filosofen : een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw

Ger Groot (auteur)

Moderne Franse filosofen : een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw

Ger Groot (auteur)
Genre:
Franse filosofen hebben gedurende de hele twintigste eeuw een groot stempel gedrukt op de Europese en Amerikaanse cultuur. Niet alleen als academische denkers, maar ook als publieke figuren die de journalistiek en literatuur gebruikten om hun inzichten op een toegankelijke manier een brede verspreiding te geven. Jean-Paul Sartre, misschien wel de intellectueel van de 20e eeuw, was daar het bekends
Titel
Moderne Franse filosofen : een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw
Auteur
Ger Groot
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Home Academy, 2010
8 cd's + tekstboekje (23 p.)
Speelduur
ca. 8 uur
ISBN
9789085300519 (box)

Besprekingen

Dit luisterboek bestaat uit acht cd's met hoorcolleges over de belangrijkste ontwikkelingen in de Franse filosofie van de 20e eeuw. Uitgangspunt daarbij is de gedachte dat de Franse filosofie, die sinds Descartes rationalistisch en positivistisch is gebleven, zich gedurende de 20e eeuw heeft proberen te verzoenen met de Duitse filosofie die romantisch is, het gevoel benadrukt en neigt naar idealisme. Een constant en opvallend kenmerk van de Franse filosofie is haar gerichtheid op een breed, niet academisch publiek. Ger Groot voert dit aspect terug op de wijze waarop de opleiding filosofie in Frankrijk tot op de huidige dag aan de universiteit is georganiseerd. Ontwikkelingen binnen de wetenschapsfilosofie en taalfilosofie worden niet besproken. De colleges zijn helder en overzichtelijk gepresenteerd; het begeleidend boekje helpt het overzicht op het geheel niet te verliezen.

Over Ger Groot

Ger Groot (Amsterdam, 8 april 1954) is een Nederlandse schrijver en filosoof.

Loopbaan

Hij studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Daarna woonde hij enkele jaren in Spanje. In de jaren tachtig doceerde hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich vooral toelegde op esthetica en op de recente Franse filosofie. Van 1990 tot 1993 was hij redacteur van het levensbeschouwelijk katern Letter en geest van het dagblad Trouw. Daarna werd hij medewerker voor filosofie en (vooral Spaanstalige) literatuur van NRC Handelsblad en (tot 2008) De Groene Amsterdammer. Verder is hij columnist van Trouw en publiceert hij regelmatig in filosofische en literaire tijdschriften.

Sinds 1995 doceert Groot filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij zich vooral bezighoudt met cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie. Hij promoveerde daar in 2003 op zijn studie Vier ongemakke…Lees verder op Wikipedia