Boek
Nederlands

Liefde en mededogen

Dalai Lama (auteur)
+1
Liefde en mededogen
×
Liefde en mededogen Liefde en mededogen

Liefde en mededogen

Korte verhandeling waarin de aard en het ontwikkelen van liefdevol mededogen via het trainen van de geest centraal staat.
Onderwerp
Dalai Lama
Extra onderwerp
Lamaïsme, Mededogen
Titel
Liefde en mededogen
Auteur
Dalai Lama
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The compassionate life
Uitgever
Utrecht: Servire, 2002
96 p. : ill.
ISBN
90-215-3982-9

Besprekingen

'Mededogen' -- karuna -- is belangrijk in het boeddhisme. Volgens het Diamantvoertuig, de Vajrayana, wacht de Bodhisattva met zijn eigen Nirvana, om anderen uit hun lijden te kunnen helpen.

'Liefde' komt niet voor in de oorspronkelijke titel The compassionate life. Mededogen wordt hier inderdaad uit veel invalshoeken, ook die van liefde, benaderd. Rond het kernbegrip cirkelen nog meer concepten. Bv. in Moed en mededogen maakt Pema Chödrön de koppeling met Zen. Hier gaat de titel in de richting van de christelijke caritas. Elders in het boek wordt mededogen geassocieerd met zorgzaamheid, universeel altruïsme en genegenheid. Dit patchwork van begrippen leidt tot veel werktuigen: geestesdiscipline, recitatie, juist denken, veel trainen, mediteren, contact met andere religies, gemoedsrust, geduld, inzicht in de ware leegte, het verzaken aan eigen welzijn.

Vormelijk ontstond het boek door sponsoring van Richard Gere. Foto's van de lama larderen het. Deze …Lees verder
Relatief korte verhandeling van Tenzin Gyatso, de 14e Dalai Lama waarin liefde en mededogen centraal staan. Vanuit de context van religieus raadsman en wereldburger gaat hij dieper in op de noodzaak tot wereldwijde vrede, religieuze verdraagzaamheid en spirituele ontwikkeling (waarbij authentieke beleving en een goed hart voorop staan). Voorop staat het boeddhistische basisdoel in het overwinnen van de innerlijke vijanden haat, woede, gehechtheid en jaloezie door het trainen van de geest in mededogen, altruïsme en bodhicitta (de geest van verlichting). Als meditatierichtpunt worden onder meer (citaten uit) de geschriften ‘Leidraad voor de manier van leven van de Bodhisattva’ van de achttiende-eeuwse Indiase meester Shantideva en ‘Acht verzen voor het trainen van de geest’ van de twaalfde-eeuwse meester Langri Tangpa gebruikt. Dit boek bevat niets nieuws in vergelijking met eerdere publicaties, maar is door zijn beknoptheid, helderheid en herkenbaarheid uitermate geschikt als inleiding…Lees verder

Over Dalai Lama

CC BY-SA 2.5 - Foto van/door cropped from photo by Luca Galuzzi (Lucag)

De dalai lama is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama, van de gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.

De eerste persoon die tijdens zijn leven die benaming dalai lama kreeg was Sönam Gyatso (1543-1588). In de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde dalai lama. Zijn twee voorgangers als belangrijkste tulku van de gelug, Gendün Drub en Gendün Gyatso, ontvingen die benaming postuum.

Vanaf de vijfde dalai lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617–1682) kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaans boeddhisme. De vijfde dalai lama was samen met zijn dertiende ambtsgenoot Thubten Gyatso (1876–1933) de enige die bestuurlijke en politieke macht over Tibet heeft uitgeoefend. De zesde tot en met twaalfde dalai lama hebben niet of nauwelijks politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen. Het grootste deel van de 18e en 19e eeuw werd het land bestuurd door Tibetaanse regenten, vanaf 172…Lees verder op Wikipedia