De kunst van het geluk

Dalai Lama (auteur), Howard Cutler (auteur)
Handleiding tot het vinden van geluk
Titel
De kunst van het geluk / Zijne Heiligheid De Dalai Lama en Howard Cutler
Auteur
Dalai Lama Howard Cutler
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The art of happiness
Uitgever
Amsterdam: Xander, 2018
351 p.
ISBN
9789401610070 (hardback)

Andere formaten:

Besprekingen

De Amerikaanse psychiater Howard Cutler spendeerde veel tijd met de dalai lama om door te dringen tot de psychologie van het boeddhisme. Het resultaat werd een dikke pocket van bijna 350 bladzijden! Cutler heeft het erg praktisch gehouden, met aandacht voor dagelijkse problemen: het overwinnen van angst, onzekerheid, moedeloosheid, valse verlangens enz. Vooral alle vormen van lijden krijgen een centrale plaats. Op het terrein van de psychologie lopen de opvattingen van het boeddhisme en het Westen grotendeels parallel. Enkel de leefomstandigheden zijn verschillend. Zo wijst de dalai lama er terecht op dat er in het Westen een andere houding is gegroeid t.a.v. lijden en dood door de technische vernieuwingen en de wetenschap. Hij weidt opvallend weinig uit over het boeddhisme en houdt zich aan het onderwerp, nl. menselijk geluk. Vakjargon is zo goed als afwezig en dat maakt het boekje ruim toegankelijk. [Hans Geybels]
"Ieder mens wil gelukkig zijn en niemand wil lijden", dat is het uitgangspunt van de Dalai Lama voor dit boek. In samenspraak met Howard Cutler, een psychiater, wordt verder uitgewerkt wat geluk is en welke methoden er zijn om het te verkrijgen. De belangrijkste constatering is dat het vooral onze staat van geest is die bepaalt of we ons gelukkig voelen of niet. We moeten de geest dus leren kennen om vervolgens de heilzame factoren erin, zoals vriendelijkheid en mededogen, te vergroten en de negatieve factoren, zoals haat en hebzucht, te stoppen. Onderwerpen als eenzaamheid, relaties en intimiteit, lijden en de zin ervan, omgaan met woede, haat en angst komen uitgebreid aan de orde. De manier waarop de diverse onderwerpen aan bod komen is uitermate plezierig vormgegeven. Howard Cutler stelt zich op als een enigszins kritische westerling die o.a. in interviews met de Dalai Lama deze gespreksonderwerpen aan de orde stelt. De Dalai Lama wordt vervolgens uitgebreid aan het woord gelaten w…Lees verder

Over Dalai Lama

CC BY-SA 2.5 - Foto van/door cropped from photo by Luca Galuzzi (Lucag)

De dalai lama is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama, van de gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.

De eerste persoon die tijdens zijn leven die benaming dalai lama kreeg was Sönam Gyatso (1543-1588). In de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde dalai lama. Zijn twee voorgangers als belangrijkste tulku van de gelug, Gendün Drub en Gendün Gyatso, ontvingen die benaming postuum.

Vanaf de vijfde dalai lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617–1682) kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaans boeddhisme. De vijfde dalai lama was samen met zijn dertiende ambtsgenoot Thubten Gyatso (1876–1933) de enige die bestuurlijke en politieke macht over Tibet heeft uitgeoefend. De zesde tot en met twaalfde dalai lama hebben niet of nauwelijks politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen. Het grootste deel van de 18e en 19e eeuw werd het land bestuurd door Tibetaanse regenten, vanaf 172…Lees verder op Wikipedia