Boek
Nederlands

De Dalai Lama over de zin van het leven

Dalai Lama (auteur), Jeffrey Hopkins (redacteur)

De Dalai Lama over de zin van het leven

Vijf lezingen die de Dalai Lama in 1984 in Londen gaf over de stadia van het boeddhistische pad naar de verlichting.
Extra onderwerp
Lamaïsme, Dalai Lama ; Lamaisme
Titel
De Dalai Lama over de zin van het leven / Tenzin Gyatso ; onder red. van Jeffrey Hopkins
Auteur
Dalai Lama
Redacteur
Jeffrey Hopkins
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The meaning of life
Uitgever
Utrecht: Servire, 2001
158 p.
ISBN
90-215-9887-6

Besprekingen

Dit boek bevat vijf lezingen van de dalai lama ingeleid door Jeffrey Hopkins. Het is een moeilijk boek, het vraagt kennis van het boeddhisme en de boeddhistische filosofie. Steeds weer botst de westerse lezer op moeilijkheden omdat de ontwikkelde denkpistes haaks staan op zijn gedachtegoed en zijn levens- en wereldbeeld. Deze moeilijkheden poogt men op te heffen door een soms te lange inleiding om een bepaalde stelling te ontwikkelen. Toch is het tezelfdertijd een zeer verhelderend boek. Men krijgt er inzichten in aangereikt waardoor de lezer zich bewust wordt van een duidelijke samenhang in het menselijk handelen en hoe gevoelens en handelingen een kettingreactie, vergelijkbaar met het gooien van een steen in een poel en de daardoor ontstane watergolvingen, veroorzaken.

In de inleiding bespreekt J. Hopkins een zeer beroemd boeddhistisch schilderij. Het is een visuele voorstelling van het boeddhistische gedachtegoed en je vindt het in iedere boeddhistische tempel. Een reproduct…Lees verder
Dit boek bevat vijf lezingen die de Dalai Lama in 1984 in Londen gaf. Jeffrey Hopkins, een vooraanstaand professor aan de Universiteit van Virginia fungeerde toen als tolk. Hij schreef ook de inleiding van dit boek. Op de achterkant staat het Wiel van Wedergeboorten afgebeeld en in de inleiding wordt hiervan een verhelderende uitleg gegeven. Deze informatie is zeer helpend bij het begrijpen van de inhoud van de lezingen. Het centrale thema is de onderlinge afhankelijkheid van alle verschijnselen. Vanuit het boeddhistisch wereldbeeld wordt gekeken naar de positie van de wezens en de manier waarop zij hun leven waardevol kunnen benutten. De Dalai Lama beschrijft hoe de helder licht natuur van de geest verduisterd kan zijn en hoe deze door een directe realisatie van de leegte kan worden gezuiverd. Na elke lezing worden vragen, zowel technische als levensvragen, uit het publiek beantwoord. Zowel de Dalai Lama als Hopkins geven de essentie in zeer duidelijke bewoordingen weer. Helaas doet …Lees verder

Over Dalai Lama

CC BY-SA 2.5 - Foto van/door cropped from photo by Luca Galuzzi (Lucag)

De dalai lama is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama, van de gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.

De eerste persoon die tijdens zijn leven die benaming dalai lama kreeg was Sönam Gyatso (1543-1588). In de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde dalai lama. Zijn twee voorgangers als belangrijkste tulku van de gelug, Gendün Drub en Gendün Gyatso, ontvingen die benaming postuum.

Vanaf de vijfde dalai lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617–1682) kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaans boeddhisme. De vijfde dalai lama was samen met zijn dertiende ambtsgenoot Thubten Gyatso (1876–1933) de enige die bestuurlijke en politieke macht over Tibet heeft uitgeoefend. De zesde tot en met twaalfde dalai lama hebben niet of nauwelijks politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen. Het grootste deel van de 18e en 19e eeuw werd het land bestuurd door Tibetaanse regenten, vanaf 172…Lees verder op Wikipedia